Moet nog uitgewerkt worden , wie wil mij helpen ?? om informatie te verzamelen info@voogdij.com 

Disclaimer          Rechtszaak tegen Site             Het complot                 Homepage

Deze scholen zijn slecht                                                             En deze scholen zijn goed 

Deze scholen geven geen afschrift dossier aan ouders Deze scholen geven netjes wel afschrift dossier aan ouders
Deze scholen geven geen afschrift openbaarjaarverslag Deze scholen geven afschrift openbaarjaarverslag
De Grundel
Gondel 22-17, 8243 CA Lelystad
tel. (0320) 22 24 22 E-mail school:
degrun@hetnet.nl
directeur: Dhr. B.J. Souman
De Tjalk (Daltonschool)
Tjalk 29-41, 8232 LT Lelystad
tel. (0320)  25 04 46 E-mail school:
Startscherm@cs.com 
directeur: Dhr. Z.J. van der Houwen
De Boeier
Karveel 49-19, 8242 VS Lelystad
tel. (0320) 22 21 78 E-mail school:
boeierb@zonnet.nl
dislocatie: Gondel 31-64,
8243 CX Lelystad tel. (0320) 24 60 49
directeur: dhr. J. Klinkenberg
De Windroos
Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad
tel. (0320) 22 14 51 E-mail school: obs.dewindroos@kennisnet.nl
wnd. directeur: dhr. A. Stokman
De Triangel
Botter 40-75, 8243 KW Lelystad
tel. (0320)  25 01 03 E-mail school: admin@triangel.lelystad.kennisnet.nl
wnd. directeur: mevr. J.J. Kist
De Lepelaar
Kempenaar 14-58, 8231 V W Lelystad
tel. (0320) 24 05 83 E-mail school:
o.b.s.de.lepelaar@chello.nl
directeur: dhr. C.J.J. Homan
De Sluis
Binnendijk 198, 8244 AJ Lelystad
tel. (0320)  26 09 19 E-mail: obs.desluis@kennisnet.nl
directeur: mevr. T. de Leuw-Bruheim
 
De Finnjol
Jol 24-54, 8243 GR Lelystad
tel. (0320)  24 34 24 E-mail school: finnjol@definnjol.lelystad.kennisnet.nl
directeur: dhr. A. Stokman
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1-5-2003 9:44:44 >>>

 

Geachte Mw. J.C.M. Langeveld

 

Ik heb gelezen op internet dat er nog wat verschillende opvattingen

zijn over het verstrekken van een kopie leerling-dossier heb je nou

recht op een kopie of is dat alleen ter inzage op school om in te zien

 

Met vriendelijke groet

 

Mevr Jansen

 

Geachte mevrouw Jansen,

 

In de nieuwe wet op de privacy-bescherming staat dat een school niet

verplicht is een kopie van het leerling-dossier te verstrekken. Zij

hoeft u ook niet toe te staan het dossier in te zien, maar kan volstaan

met het vertellen van de inhoud. Het kan zijn dat derden bezwaar maken

tegen verstrekking van de gegevens, dit hoort de school dan aan u te melden.

 

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

publieksvoorliegster Mw. J.C.M. Langeveld

 

Inspectiekantoor Zoetermeer
Postadres: Postbus 501
2700 AM Zoetermeer

Onderwerp inzage/afschrift dossier

Geachte inspecteur-generaal van het onderwijs mevr. mr. drs. C. Kervezee

 

Ik heb wat contact gehad met publieksvoorlichter onderwijsinspectie Mw. J.C.M. Langeveld

Die gaf mij de informatie dat er een nieuwe wet was op Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dat ouders geen recht hebben op een afschrift Leerlingdossier.

Kan u misschien aangeven welke wetsartikel dat is en welk Lid valt dat onder bij die wet.

Toch lees ik wat anders op internet.

Ik doe er een kopie bij van het mailtje wat ik kreeg van de persvoorlichter dat wijst zich zelf.

Kan u mij vertelen of ik nou recht heb op een kopie leerlingdossier, is het antwoord nee, waarom dan niet, zo ja waarom geeft de persvoorlichter verkeerde informatie?

Kan ik bij een negatief antwoord in beroep gaan, tegen die beslissing en bij wie?

Graag zie ik u antwoord  tegemoet binnen een redelijk termijn.

Met vriendelijke groet

T. Jansen

Beemster 63

8244 CA Lelystad

Openbaar basisonderwijs 

De Vuurtoren
Middelgronden 17, 8223 ZL Lelystad
tel. (0320) 22 17 68 E-mail school: vuurtoren01@noknok.nl
dependance: Waddenlaan 8
8223 CL Lelystad
tel. (0320) 22 17 23
directeur: dhr. G. de Graaf, en dhr. J. van Zoomeren

De Schor
Schor 3, 8224 CM Lelystad
tel. (0320) 22 14 08 E-mail school:
obsdeschor@wish.nl
directeur: mevr. M. Bruggeman - van Leeuwen

De Regenboog, (Jenaplanschool)
Voorhof 4,  8212 CA Lelystad
tel. (0320) 22 61 81 E-mail school:
obs.regenboog@kennisnet.nl
directeur: dhr. J. Guldemond

De Zandbank
Kustrif 71, 8224 BE Lelystad
tel. (0320) 22 61 66 E-mail:
zandbank@zandbank.lelystad.kennisnet.nl
directeur: dhr. K.L. Barnhard

De Albatros
Kogge 02-25, 8242 AL Lelystad
tel. (0320) 24 06 72 E-mail school: admin@albatros.lelystad.kennisnet.nl
wnd. directeur: dhr. H.H. Noorman, Kempenaar 02-53

’t Kompas (Daltonschool)
Voorhof 4a, 8212 CA Lelystad 
tel. (0320) 24 05 21 E-mail school:
kompas4a@hetnet.nl
wnd. directeur: dhr. Z.J. van der Houwen

De Driemaster
Wold 15-73, 8225 AG Lelystad
tel. (0320) 2434 34 E-mail school neelhuizen@kennisnet.nl
directeur: mevr. N. Huizing-Scheffer,

De Tjotter
Tjalk 22-45, 8232 MA Lelystad
tel. (0320)  25 01 53 E-mail: obs.de.tjotter@wolmail.nl
directeur: A.M. van Zon

Het Spectrum
Horst 22-26, 8225 MA Lelystad
tel. (0320)  24 97 82 E-mail school: obsspectrum@kennisnet.nl
directeur: dhr. F. Koedam

De Brink
Griend 25-18, 8225 SC Lelystad
tel. (0320)  24 04 44 E-mail school: de brink@debrink.lelystad.kennisnet.nl
directeur: dhr. H.H. Noorman

De Poolster
Oostzeestraat 38, 8226 BA Lelystad
tel. (0320)  25 05 14 E-mail school:
de.poolster@12move.nl
directeur: dhr. T.R. de Boer

Protestants-christelijk onderwijs

Ichthus
Waddenlaan 2, 8223 CL Lelystad
tel. (0320)  22 16 12 E-mail school: ichtus.lelystad@ichtus.lelystad.kennisnet.nl
locatieleider: mevr. P. Overeem

De Wingerd
Voorhof 1, 8212 CA Lelystad
tel. (0320)  22 27 45 E-mail school: info@wingerdlelystad.nl

dependance: De Rank
Kwelder 1, 8224 CN Lelystad 
tel. (0320)  22 65 27
directeur: dhr. K.M. Lamminga

Het Mozaïek
Kempenaar 21-06, 8231 GD Lelystad
tel. (0320)  240 5 36 E-mail school: mozaiek@hetmozaiek.lelystad.kennisnet.nl
directeur: mevr. E. Klaassen-de Boer

Het Baken
Jol 24-53, 8243 GN Lelystad
tel. (0320)  24 21 64 E-mail school: baken@baken.lelystad.kennisnet.nl
directeur: dhr. B. Rietman

Horizon
Wold 18-26, 8225 AN Lelystad
tel. (0320)  24 79 20 E-mail school: horizon.lelystad@kennisnet.nl
directeur: mevr. R. Visser-van Oostrum

De Schakel
Botter 40-77, 8243 KW Lelystad
tel. (0320)  25 09 19 E-mail school: schakel.lelystad@kennisnet.nl
directeur: dhr. B.T. Karreman

Driestromenland
Voorstraat 336, 8226 KA Lelystad
tel. (0320)  25 13 93 E-mail school: driestromenland@kennisnet.nl
directeur: mevr. W. van Harten

Katholiek onderwijs

De Kring
Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
tel. (0320)  22 80 60 E-mail school: dekring@kennisnet.nl
directeur: dhr. J. Teensma

Laetare
Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
tel. (0320)  22 12 83
directeur: dhr. J.J. van der Berg

't Schrijverke
Wold 22-15, 8225 AZ Lelystad
tel. (0320) 23 00 44 E-mail school: admin@schrijveke.lelystad.kennis.nl 
directeur: dhr. K. Oosterbaan

Shalom
Galjoen 24-24, 8243 LR Lelystad
tel. (0320) 24 63 67
directeur: dhr. K. Oosterbaan
locatieleider: mevr. S. Biesmans-Lahaye

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

Timotheüs
Zuiderwagenplein 11, 8224 AD Lelystad
tel. (0320) 24 79 17 E-mail school: timotheus@rdnet.nl
directeur: dhr. G.P. den Breejen

Neutraal bijzonder onderwijs

Maharishi Basisschool de Fontijn
Maasstraat 29, 8226 LP Lelystad
tel. (0320) 25 05 02 E-mail school: school@sidhadorp.nl

De Wildzang (Montessorischool)
Kamp 39-05, 8225 HA Lelystad 
tel. (0320) 23 15 57 E-mail school: montessorisschooldewildzang@hotmail.nl
directeur: mevr. C. Riesmeijer

Christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag

De Helmstok
Vossemeerstraat 34, 8226 HT Lelystad
tel. (0320) 25 52 80 E-mail school: helmstok@solcon.nl
directeur: dhr. R. Koelewijn

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Openbaar speciaal onderwijs

School voor speciaal basisonderwijs De Watergeus
Schouw 19-01, 8232 HM Lelystad
tel. (0320) 24 05 63 E-mail school: jdegr.waterreus@kennis.nl
directeur: dhr. J. de Groot.

De Zevenster (ZMLK, incl. VSO)
Kamp 28-49,8225 GK Lelystad
tel. (0320) 25 87 57 E-mail school:
zevenster-lelystad@planet.nl
directeur: mevr. G. van Vliet-Schuchard
dislocatie: Volkerakstraat 30
tel. (0320) 25 25 77

De Steiger (VSO)
Griend 50-01, 8225 TZ Lelystad
tel. (0320) 25 22 54 E-mail school:
steigerde@planet.nl
SWAF, bereikbaar via De Steiger
directeur: dhr. A.J. van Liere

Protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs 

De Vogelveste
De Veste 18-40, 8231 JV Lelystad
tel. (0320)  23 28 69 E-mail school: vogelveste@vogelveste.lelystad.kennisnet.nl
directeur: dhr. H. Koster

Neutraal-bijzonder speciaal onderwijs

De Anger (ZMOK, SO/VSO)
Schoener 11-098243 TC Lelystad
tel. (0320)  25 23 78 en (0320)  25 23 65 E-mail school: anger@tip.nl

Scheepvaarttechniek
tel. (0320)  26 40 33

Tuinbouw praktijklocatie Veldweg
tel. (0320)  22 18 40

De Rede
afdeling voor jongeren met stoornissen binnen het autistisch spectrum
Kofschip 2, 8223 EL
tel. (0320)  22 04 77 
directeur: dhr. M. Sparreboom

Dokter Herman Bekius, School voor Langdurig Zieke Kinderen Flevoland (LZK),
Karveel 39-01, 8231 DN Lelystad
tel. (0320)  24 54 90
directeur: dhr. J.A.M. Hoedemaker

Voortgezet onderwijs
Openbaar onderwijs

SG Lelystad
Kofschip 1, 8223 EZ Lelystad
tel. (0320)  22 12 54  E-mail:
info@sg-lelystad.nl
rector: dhr. J. Jorritsma

SG De Rietlanden
Grietenij 22-02, 8233 BZ Lelystad
tel. (0320)  29 59 59 E-mail:
rietland@globalxs.nl
wnd. rector: A. van Vliet

Bijzonder onderwijs

Arcus, Interconfessionele Scholengemeenschap
Archipel 11-06 8224 GZ Lelystad
tel. (0320)  24 05 00 E-mail: 
info@isg-arcus.nl
directeur: dhr. Drs. J.R.H. Schrijnemaekers

Groenhorst College, Agrarisch Opleidings Centrum

Lokatie Lelystad
directeur: dhr. A.J. Albersen
VMBO-groen/ M.B.O. Agrarische opleidingen (BOL en BBL)
De Tjalk 25-58, 8232 MB Lelystad
tel. (0320)  29 58 00

Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Flevoland
Bezoekadres Lelystad
Locatie Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad
tel. (032) 23 75 00 E-mail:
info@rocflevoland.nl

middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Techniek. Volwassenenonderwijs in de sectoren Beroepsonderwijs en Educatie (diverse opleidingen), Nederlands voor anderstaligen, MBO-SD, ICT-College.

CILA Centrum voor Informatie en loopbaanadvies
Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad
tel. (0320) 23 75 50

Lint Bureau Nieuwkomers
Agorawagenplein 18224 KP Lelystad
tel (0320) 23 75 00

Op al mijn pagina's van de website www.voogdij.com  is een disclaimer van toepassing.

Verboden te printen of te lezen

Classics databank met informatie over instanties M.B.T kinderen ©

 


Onderwijsinstellingen
Onderwijscentrum SGL
ROC Flevoland

De Wereldschool

Openbare Basisscholen

De Albatros Kogge 02-258242 AL Lelystad
Tel. 0320-240672

De Boeier Karveel 49-19 8242 VS Lelystad
Tel. 0320-222178

De Brink Griend 25-18 8225 SC Lelystad
Tel. 0320-240444

De Driemaster Wold 15-73 8225 AG Lelystad
Tel. 0320-243434


De Finnjol Jol 24-54 8243 GR Lelystad
Tel. 0320-243424


Het Galjoen Kempenaar14-58 8231 VW Lelystad
Tel. 0320-240583


De Grundel Gondel 22-17 8243 CA Lelystad
Tel. 0320-222422


De Klipper Waddenlaan 8 8223 CL Lelystad
Tel. 0320-221723


'
t Kompas (Daltononderwijs) Voorhof 4a, Postbus 197 9200 AD Lelystad
Tel. 0320-240521


De Poolster Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad
Tel. 0320-250514


De Regenboog (Jenaplanonderwijs) Voorhof 4 8212 CA Lelystad
Tel. 0320-226181

De Schor Schor 3 8224 CM Lelystad
Tel. 0320-221408

De Sluis Binnendijk 198 8244 AJ Lelystad-Haven
Tel. 0320-260919

Het Spectrum Horst 22-26 8225 MA Lelystad
Tel. 0320-249782

Springplank Kempenaar 15-02 8231 EG Lelystad
Tel. 0320-221676

De Tjalk (Daltononderwijs) Tjalk 29-41 8232 LT Lelystad
Tel. 0320-250445

De Tjotter Tjalk 22-45 8232 MA Lelystad
Tel. 0320-250153

De Triangel Botter 40-75 8243 KW Lelystad
Tel. 0320-250103

De Windroos Karveel 22-28 8231 BG Lelystad
Tel. 0320-221451

De Zandbank Kustrif 71 8224 BE Lelystad
Tel. 0320-226166

Zuiderzeeschool Middelgronden 17 8223 ZL Lelystad
Tel. 0320-221768

O.B.S de Lepelaar

Protestants Christelijke basisscholen

Het Baken Jol 24-53 8243 GN Lelystad
Tel. 0320-242164

De Wingerd Voorhof 1 8212 CA Lelystad
Tel. 0320-222745
Dependance: De Rank Kwelder 1 en 2 8224 CN Lelystad
Tel. 0320-226527

Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad
Tel. 0320-251393

Horizon Wold 18-26 8225 AN Lelystad
Tel. 0320-247920

Ichthus Waddenlaan 2 8223 CL Lelystad
Tel. 0320-221612

De Schakel Botter 40-77 8243 KW Lelystad
Tel. 0320-250919

De Wegwijzer Kempenaar 21-06 8231 GD Lelystad
Tel. 0320-240536

PC Basisschool Het Mozaïek

Katholieke basisscholen


De Kring (Jenaplanonderwijs) Schouw 12-03, P ostbus 2235 8203 AE Lelystad
Tel. 0320-228060

Laetare (Jenaplanonderwijs) Leekerhoek 16 8223 ZR Lelystad
Tel. 0320-221283

't Schrijverke (Jenaplanonderwijs) Wold 22-15 8225 AZ Lelystad
Tel. 0320-230044

Shalom (Jenaplanonderwijs) Galjoen 24-24 8243 LR Lelystad
Tel. 0320-246367

Bijzonder onderwijs

Timotheüs (Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag)
Zuiderwagenplein 11 8224 AD Lelystad
Tel. 0320-247917
Postadres: Karveel 34-83, 8231 BM Lelystad

Maharishi Basisschool (Neutraal bijzonder onderwijs)
Maasstraat 29, Postbus 20008 8202 AA Lelystad
Tel. 0320-250502

De Wildzang (Montessori-onderwijs) Kamp 39-05 8225 HA Lelystad
Tel. 0320-231557

De Helmstok (Christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag)
Vossemeerstraat 34 8226 HT Lelystad
Tel. 0320-255280

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De Steiger (VSO/MLK (openbaar speciaal onderwijs)
Griend 50-01 8225 TZ Lelystad
Tel. 0320-252254

Het Want (MLK) (openbaar speciaal onderwijs) Griend 40-78,
Postbus 2304 8203 AH Lelystad Tel. 0320-250870/232124
Dependance: Schor 1, 8224 CM Lelystad
Tel. 0320-281944

De Zevenster (AMLK, incl. VSO) (openbaar speciaal onderwijs
Kamp 28-49 8225 GK Lelystad
Tel. 0320-250852

LOM-school De Vogelveste (Protestants Christelijk speciaal onderwijs)
De Veste 18-40 8231 JV Lelystad
Tel. 0320-232869

ZMOK-school
De Anger Schoener 11-09 8243 TC Lelystad
Tel. 0320-252378/252365

LZK-school Dr. Herman Bekiusschool Karveel 39-01 8225 GK Lelystad
Tel. 0320-250852

Openbaar voortgezet onderwijs

Scholengemeenschap Lelystad (SGL) 
Kofschip 1 8223 EZ Lelystad
Tel. 0320-221254
e-mail: info@sgl.nl
School voor:

 • Atheneum
 • HAVO
 • MAVO
 • VBO

Scholengemeenschap De Rietlanden Grietenij 22-02, Postbus 2030
8203 AA Lelystad Tel. 0320-295959
School voor:

 • Atheneum
 • HAVO
 • MAVO
 • I.V.B.O.
 • V.B.O.

Bijzonder voortgezet onderwijs

Groenhorst College Agrarisch Opledingscentrum Horapark 6, Postbus 245
6710 BE Ede Tel. 0318-675611
Locatie Lelystad: Tjalk 25-58, Postbus 2378 8303 AJ Lelystad
Tel. 0320-250830
School voor:

 • IVB0-groen
 • VBO-groen

ROC-Flevoland (Middelbaar beroepsonderwijs)Locatie: Noorderwagenplein 6
8223 AL Lelystad Tel. 0320-237500
Fax 0320-237599
School voor:

 • Sector Economie
  - Administratief-juridische dienstverlening
  - Bedrijfsadministratie
  - Commerciële Dienstverlening
  - Detailhandel
  - Internationale Handel/Groothandel
  - Secretariaat

  Sector Gezondheidszorg, Dienstverlening en Wezijn
  - Korte en lange opleidingen Helpende en Verzorgende
  - Sociaal Pedagogisch Werk
  - Verpleging
  - Doktersassistent(e)
  - Leidster Kindercentra
  - Kappersopleiding

Locatie: Vaartweg 83A 8243 PD Lelystad Tel. 0320-26088
Fax 0320-261955
School voor:

 • Techniek - Bouwtechniek
  - Werktuigbouw
  - Motorvoertuigentechniek
  - Elektrotechniek
  - Grond- weg- en waterwerken/Straatmaken